Wat is de terugverdientijd van een zonneboiler?

Wat is de terugverdientijd van een zonneboiler?

Met een zonneboiler bent u niet afhankelijk van de overheid

De Nederlandse overheid is voor het reduceren van CO2 uitstoot en voor het gebruik van energie. Echter heeft zij nog al eens scheve gedachte hoe dit gesubsidieerd kan/moet worden. Een goed voorbeeld hiervan is de saldering op door u zelf opgewekte stroom. De stroom die u terug levert aan het energie net, wordt gesaldeerd op uw energie rekening. Echter staat deze salderingsregeling (verkapte subsidie) al jaren ter discussie. Bij het investeren in PV panelen, bent u dus afhankelijk van de grillen van de overheid gedurende de levensduur van uw installatie. De regeling waar u vandaag uw begroting op berekend, kan volgend jaar zomaar anders zijn.

Dit is niet het geval bij zonneboilers. U levert immers geen warmte terug. Met een zonneboiler bespaart u energie. En energie die u niet verbruikt, hoeft u ook niet te betalen. En over wat u niet verbruikt, kan niet belast worden. Na het ontvangen van een eventuele eenmalige subsidie, heeft u niks meer met de Nederlandse overheid te maken. Dat maakt de investering in een zonneboiler zeker.

Het is een feit dat de energiekosten gaan stijgen

De laatste jaren is, in tegenstelling tot elke voorspelling, de energie veelal goedkoper geworden. In deze jaren heeft de Nederlandse overheid niet stil gezeten en zonder al teveel geruis enkele extra energie belastingen toegevoegd. Deze toevoeging merkt u bijna niet omdat de energie wat goedkoper was. Maar als de energiekosten weer op het oude niveau (of daarboven) komen, dan gaat u het wel degelijk merken. Door te investeren in een zonneboiler, verlaagd u uw energie verbruik en daarmee kosten die verstopt zijn in de verbruik gebonden belastingen. Energiekosten gaan stijgen, dat is een feit. Als u in uw modellen waarmee u uw terugverdientijd van een zonneboiler gaat berekenen rekening houdt met de huidige energieprijzen, komt u in de toekomst altijd gunstiger uit.

Het berekenen van de terugverdientijd van een zonneboiler installatie

Voor het kunnen berekenen van de terugverdientijd van een zonneboiler installatie zijn een aantal cijfers benodigd. Zo dient bekend te zijn wat de jaarlijkse verwachte opbrengst is van de zonneboiler installatie. Dit kan berekend worden aan de hand van het rendement van de zonnecollectoren (efficiëntie waarmee zonlicht omgezet wordt in warmte) en de hoeveelheid zonlicht dat onder bepaalde omstandigheden kan worden opgevangen. Door de potentieel op te wekken hoeveelheid energie te vermenigvuldigen met de gasprijs, heeft u de jaar besparing.

Voorbeeld terugverdientijd 300 liter zonneboiler installatie met 3 zonnecollectoren:

Verwachte opbrengst per jaar: 10,2 Giga Joule

Realistische verbrandingswaarde aardgas door een HR ketel: 1 GJ = 40m3

Gemiddelde gasprijs: € 0,64

10,2 / 40 = 408 maardgas besparing per jaar

408 x € 0,64 = €261,- besparing per jaar

Investering in de 300 liter zonneboiler installatie (na aftrek ISDE subsidie): € 836,-

€ 836,- / € 261,- = 3,2 jaar is de terugverdientijd voor een 300 liter zonneboiler installatie

Deel dit bericht