Zonneboiler in combinatie met centrale verwarming

vloerverwarming

Een zonneboiler in combinatie met vloerverwarming wordt vooral geadviseerd in woningen met een lage energie vraag. Deze woningen zijn meestal voorzien van lage temperatuurverwarming welke uitermate goed te combineren zijn met zonneboilers.

Met het Nederlandse klimaat en de hoeveelheid zonnestraling in de winter, is het niet mogelijk om met een zonneboiler in de complete warmtevraag te voorzien. Wel kan er met een zonneboiler voorzien worden in een gedeelte van de warmtevraag. Hierbij kan als stelregel gebruikt worden dat als de zonneboiler in ongeveer 20% van de warmtevraag dient te worden voorzien er 0,09M2 effectief collector oppervlak (KS TLP-AC 2100 zonnecollector) per één vierkante meter vloeroppervlak. Bij een vacuümbuis zonnecollector (KSR10) is dit 0,05 vierkante meter effectief oppervlak .

Hierbij dient in acht genomen te worden dat het totale zonnecollector oppervlak niet meer warmte opwekt als dat in de zomer verbruikt kan worden. Dit om oververhitting van de zonneboiler installatie te voorkomen.

Wij adviseren om in situaties waar de zonneboiler installatie gebruikt gaat worden voor ondersteuning van de centrale verwarming, gebruik te maken van een Hewalex Integra zonneboiler. Hierbij wordt de warmte die wordt opgewekt met de zonnecollectoren ook gebruikt voor de verwarming van tapwater. Het voordeel is dat ook warmte die opgewekt wordt door de zonnecollectoren in de zomermaanden gebruikt kan worden.

 zonneboiler met vloerverwarming