fbpx

Jaarlijks onderhoud aan de Zonneboiler installatie

Jaarlijks onderhoud aan de Zonneboiler installatie

Anode

De meeste zonneboilers zijn voor zien van een magnesium anode. Deze zorgt voor een lange levensduur van de geëmailleerde zonneboilers. De anode offert zichzelf langzaam op, zodat het metaal van de boiler dit niet doet. De anode dient hiervoor schoon en voldoende aanwezig te zijn. Het is belangrijk dat de anode jaarlijks gecontroleerd en gereinigd wordt. Die hiervoor de beschrijving in veel gestelde vragen. Hier staat stap voor stap uitgelegd hoe de anode verwijderd, gereinigd en eventueel vervangen kan worden. Mocht de anode aan vervangen toe zijn, dan kunt u deze in de webshop van Zonneboiler Magazijn bestellen.

Zonnecollectoren

De warmte uitwisseling tussen de zon en de zonnecollectoren gebeurd op basis van licht. Kort gezegd; hoe weer licht er door de collector wordt opgevangen, hoe hoger de opbrengst van de collector. Het is dan ook belangrijk dat het licht makkelijk door de glasplaat op het absorptie oppervlak in de zonnecollector terecht kan komen. Zorg er dan ook voor dat minimaal voor en na het seizoen de zonnecollector gereinigd wordt. Dit kun je zelf doen of laten doen.

Het systeem in het algemeen

Controleer het gehele systeem. Ga na of de systeem druk nog afdoende is. Is dit niet het geval, controleer dan het systeem op lekkages. Is er geen lekkage, dan kan het zijn dat het zonneboiler systeem te warm is geweest en dat er glycol is weggelopen via de overdruk. (dit is geen defect, maar een normale werking van het zonneboiler systeem). Breng het systeem weer op druk door met de handpomp glycol bij te vullen. Heeft u geen glycol meer? Deze kunt u in de webshop van Zonneboiler Magazijn bijbestellen. Mix nooit verschillende zonneboiler vloeistoffen door elkaar. Het is mogelijk dat daarbij de werking verloren gaat en het zonneboiler systeem niet optimaal functioneert.

Door deze eenvoudige stappen te doorlopen, is uw systeem weer klaar voor de komende periode.

Deel dit bericht