Subsidie

Stand van zaken ISDE Januari tot en met augustus 2019

In januari tot en met augustus 2019 zijn er 24.845 aanvragen ingediend voor 45.292 apparaten. De deels geschatte claim van deze aanvragen bedraagt € 88.500.000.

Het subsidieplafond voor 2019 is verhoogd met € 60 miljoen naar € 160 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.

De prijzen op onze website zijn de prijzen exclusief subsidie! De ISDE subsidie gaat nog van dit bedraf af!

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel zakelijke als particulieren  gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Bij het aanvragen van de subsidie wordt gevraagd om een bewijs van installatie en ingebruikname. U kunt een bewijs verkrijgen bij Zonneboiler Magazijn. Bij de sets wordt een fromulier meegeleverd. Na het terug ontvangen van dit formulier met installatie foto’s wordt door Zonneboiler Magazijn beoordeeld of de installatie is geplaatst conform de installatie instructies en in werking is gesteld. Na een positieve beoordeling, ontvangt u dit formulier (getekend door Zonneboiler Magazijn) retour als bewijs van installatie en ingebruikname.

Om in aanmerking te komen voor ISDE moet aan u bepaalde voorwaarden voldoen. Op deze pagina leest u welke dat zijn.

 • U heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN).
 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum bedoelen wij de datum waarop de koopoverkeenkomst is gesloten (Let op! Niet de datum van betaling).
 • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald en geïnstalleerd.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft; u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs; het is uw eigendom.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen. Zie ook de veelgestelde vraag ISDE en de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) berekening?.
 • Uw subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient.
 • U mag het apparaat niet verwijderen binnen een jaar na de datum van de beslissing.
 • Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn.

Meer informatie vindt u op de website van het RVO: 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie

 

Waarom deze subsidie?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

Hoe werkt het?

 1. U koopt een apparaat dat in aanmerking komt voor deze subsidie.
 2. U dient vervolgens de aanvraag in, uiterlijk 3 maanden nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten.
 3. U kunt geen voorschot krijgen.
 4. U heeft meer dan 1 apparaat aangeschaft en u wilt voor alle apparaten subsidie aanvragen? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per apparaat.
 5. De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing.

Welke apparaten van Zonneboiler Magazijn staan op de lijst?

Vooralsnog staan de onderstaande systemen op de lijst vermeld. Deze lijst wordt continu uitgebreid:

Complete zonneboiler installaties:

KA13623 - Solmax - 200-2f-slm = 2 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 200 liter zonneboiler

KA13624 - Solmax - 300-3f-slm = 3 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 300 liter zonneboiler  

KA13625 - Solmax - 400-4f-slm = 4 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 400 liter zonneboiler 

KA13626 - Solmax - 500-5f-slm = 5 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 500 liter zonneboiler 

KA13627 - Solmax - 410-3f-slm = 3 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 400/100 liter Integra boiler

KA13628 - Solmax - 410-4f-slm = 4 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 400/100 liter Integra boiler

KA13630 - Solmax - 512-4f-slm = 4 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 500/120 liter Integra boiler

KA13631 - Solmax - 512-5f-slm = 5 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 500/120 liter Integra boiler

KA13632 - Solmax - 820-3f-slm = 3 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 800/200 liter Integra boiler

KA13633 - Solmax - 820-4f-slm = 4 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 800/200 liter Integra boiler

KA13634 - Solmax - 820-5f-slm = 5 Solmax vlakkeplaat zonnecollectoren met een 800/200 liter Integra boiler

 

Warmtepompen:

KA15061 Hewalex PCWU-2,5kW Warmtepomp

 

Complete pellet CV's:

KA00272 Biodom LX 21kW Pelletketel

KA00057 Biodom 27 C5 CV Pelletketel

KA00056 Biodom 27 E CV Pelletketel

KA00058 Biodom 33 CV Pelletketel 

KA04314 Biodom C15 Pelletketel